Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Захист прав акціонерів

Захист прав акціонерів. Корпоративне управління акціонерних товариств. Участь в управлінні товариством. Судовий захист. Корпоративні спори. Значні правочини. Черговість задоволення вимог акціонерів. Юридичні послуги захисту прав акціонерів.

У кожного акціонера є права, однак не кожний може ефективно ними скористатися, а тим більше захистити та відстояти власні інтереси.

Відповідно до ст. 4 Закону «Про акціонерні товариства» акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава, або територіальна громада, які є власниками акцій товариства.

Юристи ЮК «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» мають досвід ефективного захисту прав акціонерів, ми надаємо зокрема такі послуги:

- надання юридичних консультацій з питань корпоративного управління,

- аналіз, підготовка внутрішніх положень, регламентів, політик АТ;

- допомога в отриманні інформації від товариства,

- створення системи інформаційного захисту АТ,

- здійснення взаємодії з державними органами;

- представництво клієнта на загальних зборах акціонерів;

- участь у врегулюванні спорів між АТ та акціонером;

- оскарження рішень загальних зборів акціонерів;

- представництво в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;

- захист прав та інтересів в судах всіх інстанцій.

До прав акціонера відносяться зокрема:

1) участь в управлінні акціонерним товариством.

Зважаючи на велику кількість нормативно-правових актів, існування внутрішніх особливостей організаційної побудови самого АТ, організувати та провести загальні збори акціонерів вчасно та згідно з законодавчими вимогами досить важко: сформулювати порядок денних, отримати зведений обліковий реєстр акціонерів у депозитарія, завчасно поінформувати всіх акціонерів, безпосередньо провести збори, здійснити підрахунок голосів – це лише частина айсбергу.

2) отримання дивідендів.

Загальні збори вправі прийняти рішення чистий прибуток використати на розширення та оновлення виробництва, інвестування, придбання нерухомості, створення та оновлення фондів товариства, фінансування соціальних програм тощо. Рішенням загальних зборів акціонерного товариства прибуток може бути направлений на розвиток виробництва даного товариства, а не на виплату дивідендів. Виходячи з судової практики, прийняття господарським судом рішення стосовно спрямування прибутку (частини прибутку) товариства на виплату дивідендів виходить за межі компетенції господарського суду, натомість рішення загальних зборів про нарахування і виплату дивідендів лише одному або частині акціонерів, які не є власниками привілейованих акцій, є таким, що порушує права інших акціонерів на отримання частини прибутку товариства та підлягають захисту.

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості.

У разі ліквідації товариства існує законодавча визначена черговість у задоволенні вимог акціонерів. Дана черговість визначається виходячи, зокрема, в залежності від того, власником, яких акцій (простих чи привілейованих) є акціонер.

4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Звичайно, в ідеалі АТ має забезпечувати кожного акціонера доступом до документів (фінансових звітів, звітів ревізійної комісії, протоколів загальних зборів та інших, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами), однак, на жаль, в силу забюрократизованості АТ, а також великої кількості акціонерів виникають труднощі в отриманні (наданні) такого роду інформації. Не останнім питанням для кожного АТ є і питання інформаційної безпеки, виокремлення службової, конфіденційної інформації, недопущення витоку подібної інформації назовні, визначення межі, коли дії акціонера можуть вже розцінюватися як втручання у внутрішню господарську діяльність компанії.

Юристи «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» мають досвід захисту прав акціонерів.

Для отримання консультацій та послуг зателефонуйте нам по тел. 044-227-16-81(82), або напишіть нам листа info @ corporatesecretary.com.ua.

 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua