Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

З турботою про міноритаріїв

Кабінет Міністрів України схвалив вдосконалений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах», розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на своєму засіданні, що відбулося 20 серпня 2014 року.

Даними змінами пропонується впровадження нововведення, котрі відповідають міжнародним стандартам у галузі корпоративного управління. Так відповідним актом передбачається можливість мажоритарних власників акцій зобов’язати міноритаріїв «для захисту своїх прав» продати свої акції. Так при розроблені даного акту НКЦПФР керувалася тим, що право міноритарних акціонерів вимагати від контролюючого акціонера викупу в них акцій, що залишилися, за справедливою ціною (sell-out) розглядається у міжнародному законодавстві у нерозривному зв'язку із кореспондуючим правом витіснення (squeeze-out).

На даний момент в Законі України «Про акціонерні товариства» процедура sell-out вже передбачена в статті 65 як обов'язок особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства (тобто пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства), протягом 20 днів з дати придбання запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства.

В той же час, у національному законодавстві на даний час повністю відсутнє врегулювання права витіснення (squeeze-out) та механізмів його застосування. Тому необхідність імплементації вимоги щодо існування в законодавстві України права squeeze-out, передбаченого Директивою 2004/25/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо пропозицій про поглинання, пов’язана, зокрема, з необхідністю виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За допомогою процедури (squeeze-out) вирішується питання паритетного врахування інтересів власників великих пакетів акцій і міноритарії шляхом їх обов’язкового продажу акцій. У такому випадку мажоритарні акціонери при досягненні ними певного відсотку акцій (від 90% до 98%) набувають права вимагати від решти акціонерів продажу належних їм акцій. При цьому купівля-продаж акцій здійснюються за справедливою ціною.

За позицією НКЦПФР даний законопроект буде сприяти підвищенню рівня корпоративного управління шляхом :

- удосконалення механізму визначення ринкової вартості емісійних цінних паперів;

- мінімізації можливості рейдерського захоплення акціонерних товариств;

- запровадження механізму обов’язкового продажу акцій  акціонерами на вимогу акціонера – власника 95 відсотків акцій товариства, який у випадку зміні типу товариства з публічного на приватне є обов’язковим до застосування.

 Прийняття акту сприятиме підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах та приведенню національного законодавства до законодавства Європейського Союзу.

Детальніше з зазначеною інформацією можна ознайомитися на сайті НКЦПФР.

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua