Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Нові пропозиції НКЦПФР щодо розкриття інформації емітентами

 НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на своєму плановому засіданні 12 серпня 2014 року схвалила проект рішення «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

За словами представників НКЦПФР, дані зміни допоможуть врегулювати низку питань, що виникають у зв’язку з розвитком інфраструктури фондового ринку та стосуються зручності відстеження даних, які емітент оприлюднює в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Зокрема, регулятор пропонує зміни щодо розміщення публічними акціонерними товариствами обов’язкової регулярної та нерегулярної інформації на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет, а також щодо удосконалення подання електронної форми такої інформації до Комісії шляхом поширення вимоги подавати її на всіх емітентів цінних паперів. Окрім того, схвалений проект рішення передбачає удосконалення порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів та зменшення обсягу публікації для регулярної річної інформації. В тому числі, пропонується механізм регулювання ситуації, коли емітент опублікував недостовірну інформацію і хоче виправити її на своєму офіційному сайті в мережі Інтернет.

Також передбачається, що з 2015 року НКЦПФР повністю переходить на приймання електронної звітності від професійних учасників фондового ринку з використанням електронно-цифрового підпису.

Також слід нагадати, що 1 січня 2014 року втратило чинність рішення Комісії від 22 червня 2010 року № 981 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі, та Порядку заповнення форм розкриття інформації та змін до них емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі». В той же час, з 1 січня 2014 року набрало чинності Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712.

Вимоги зазначеного документу поширюються на емітентів цінних паперів, зокрема, емітентів, акції і облігації яких знаходяться у лістингу організатора торгівлі; міжнародні фінансові організації, цінні папери яких розміщені на території України; іноземних емітентів, цінні папери яких отримали допуск до обігу на території України. Норми Положення регулюють розкриття регулярної та нерегулярної інформації зазначеними учасниками ринку, а також розкриття емітентами даних, що містяться в проспекті емісії та звіті про результати розміщення їх цінних паперів.

Найближчим часом схвалений документ буде розміщений на сайті Комісії з метою  його публічного обговорення.

 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua