Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Емісія акцій при реорганізації акціонерних товариств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку(далі НКЦПФР) завершує роботу над змінами до Порядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення, або до яких здійснюється приєднання. Відповідний Порядок потребує змін у зв’язку зі ринковою ситуацією, що склалася в країні, а також нових вимог законодавства, зокрема, Закону «Про депозитарну систему України.

Дані зміни встановлюють чіткий порядок здійснення емісії акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення акціонерних товариств, а також встановлюють правила реєстрації та скасування  реєстрації випусків акцій таких підприємств. На даний момент зміни до порядку направлено до Міністерства юстиції України  для проходження державної реєстрації.

Відповідно до Змін НКЦПФР приймає розпорядження про зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій, реєстрація випуску акцій, реєстрація звіту про результати розміщення (обміну) акцій, скасування реєстрації випуску акцій протягом 15 робочих днів з дати надходження до НКЦПФР необхідних документів, або повертає у цей же строк документи без розгляду.

Окрім того НКЦПФР має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах та має право запросити додаткові документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих акціонерним товариством для зупинення обігу акцій, відновлення обігу акцій. Дані положення можуть слугувати підґрунтям для зловживання своїм положенням посадовими особами НКЦПФР так як чітко не визначено, які саме документи можуть бути витребувані, а  визначення «додаткові документи, які підтверджують дані» є занадто абстрактним. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття розпорядження воно надсилається емітенту, а впродовж одного робочого дня підлягає публікації на офіційному сайті НКЦПФР.

Для зупинення обігу акцій у разі прийняття товариством рішення про припинення шляхом злиття, приєднання, поділу або рішення про виділ, акціонерне товариство має подати до НКЦПФР протягом 10 робочих днів (з дати прийняття відповідного рішення) усі необхідні документи для зупинення обігу акцій. В такий же термін  товариство має подати документи до НКЦПФР у разі прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств) на підставі  цих документів та заяви впродовж 15 днів відновлюється обіг акцій.

Після зупинення обігу акцій до НКЦПФР подаються документи для реєстрація випуску акцій, котра проводиться протягом 25 робочих днів з дати надходження документів. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій приймається НКЦПФР протягом 15 днів з дати отримання заяви та необхідних документів.

Після реєстрації випуску (випусків) акцій емітенту видається тимчасове свідоцтво (тимчасові свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій  або свідоцтво (свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій (товариству, з якого здійснюється виділ).

У результаті прийняття  даного рішення НКЦПФР буде удосконалено порядок реорганізації акціонерних товариств, порядок здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється приєднання, та буде приведено у відповідність до чинного законодавства положення чинного Рішення.

 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua