Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Нові гравці - нові правила: набрання чинності новим Положенням про провадження депозитарної діяльності

19 липня 2013 вступило в дію нове Положення про провадження депозитарної діяльності, затверджене рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735. Але фактично Положення почне діяти з 12.10.2013 року, разом з набранням чинності Законом України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI .

Так, зокрема, п.1 Розділу ІІ передбачено, що Центральний депозитарій, депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність лише стосовно емісійних цінних паперів, яким призначений міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN).

Крім того, Центральному депозитарію, депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі або переведені в таку форму при дематеріалізації чи конвертації, без оформлення на весь їх випуск глобального сертифіката із обов'язковим його депонуванням у Центральному депозитарії, якщо інше не передбачено законодавством інших країн щодо обліку цінних паперів, розміщених за межами України.

Учасникам депозитарної системи України заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів (крім фінансових векселів) та заставних. Так, фінансовими векселем, відповідно до ПКУ, може бути казначейський фінансовий вексель та банківський фінансовий вексель, що випускаються в без документарній формі банківськими установами та держказначейством (для погашення зобов’язань Державного бюджету) відповідно (14.1.176 ПКУ).

Обслуговування розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами за умови їх допуску та/або реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України. Щодо обліку цінних паперів українських емітентів у депозитарії за межами України, то такий облік здійснюватиметься за законодавством країни обліку, - проте на підставі відповідного дозволу виданого НКЦПФР.

Положення встановлює нові вимоги до зберігання та обліку цінних паперів. Так, тепер Центральний депозитарій зберігає цінні папери, лише у кількісному вираженні (раніше, у зв’язку з можливістю обліку документарних цінних паперів такий облік був можливих відокремленим або колективним способом).

Так, загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такому депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених за межами України, що обліковуються в Центральному депозитарії на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі.

Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.

Положенням також встановлені вимоги до документів, що подаються до депозитарних установ та Центрального депозитарію для укладення договору щодо ведення депозитарної діяльності, порядок зміни таких договорів, вимоги до здійснення депозитарної діяльності депозитарними установами, а також, порядок та умови знерухомлення (тобто, переведення у бездокументарну форму) цінних паперів на пред'явника документарної форми існування, розміщених емітентом до набрання чинності Законом. Так, зокрема, якщо власник цінних паперів має відкритий рахунок у депозитарній установі (наразі у хранителя), він може знерухомити свої цінні папери на пред'явника документарної форми, надавши розпорядження про знерухомлення та зарахування цінних паперів У ньому має бути визначено місце зберігання цінних паперів - Центральний депозитарій. До такого розпорядження подаються сертифікати цінних паперів (їх приймання оформлюється актом приймання-передавання).

Знерухомлення таких цінних паперів складається з таких етапів:

· приймання розпорядження та сертифіката(ів);

· перевірка ЦД сертифікатів на справжність (автентичність);

· передання сертифікатів цінних паперів на пред'явника у сховище Центрального депозитарію;

· зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - власника цінних паперів та зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії у кількості, зазначеній у розпорядженні про знерухомлення та в акті приймання-передавання сертифікатів цінних паперів;

· видача депозитарною установою депоненту виписки про стан рахунку в цінних паперах, видача Центральним депозитарієм депозитарній установі довідки з рахунку в цінних паперах.

Посилання:

Рішення НКЦПФР від 23.04.2013 № 735 «Про затвердження Положення про провадження депозитарної діяльності»

Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI 

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua