Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Консолідація та дроблення акцій по новим правилам

У березні цього року затверджений новий порядок зміни номінальної вартості та кількості акцій АТ без зміни розміру статутного капіталу (консолідації або дроблення акцій).

Відповідне Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) від 06.03.2012 N 371 (Рішення 371) набрало чинності з 13 квітня 2012 року.

Водночас втрачає чинність Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного капіталу" від 14.09.2000 N 125 зі всіма змінами та доповненнями (Рішення 125).

Рішення 371, на відміну від Рішення 125, прийняте з урахуванням новітньої нормативної бази у сфері регулювання діяльності емітентів цінних паперів (насамперед мається на увазі Закон України «Про акціонерні товариства» з усіма внесеними до нього змінами).

Порівняно із попереднім нормативним актом Рішення 371 містить наступні основні новели:

- «коефіцієнтом деномінації» віднині є не співвідношення кількості акцій з номінальною вартістю акцій, а співвідношення номінальної вартості акції до деномінації і нової номінальної вартості, тобто якщо мова йде про деномінацію акцій із коефіцієнтом 10:1, то під цим виразом буде розумітися перетворення 100 акцій із номіналом 10 грн. на 1000 акцій із номіналом 1 грн.;

- на відміну від пункту 5 Рішення 125, що передбачав у процедурі консолідації (дроблення) оцінку та викуп акцій у акціонерів, обмін акцій старої номінальної вартості на письмові зобов’язання про видачу акцій нової номінальної вартості, а потім їх зворотній обмін (тобто норми були розраховані на акції у документарній формі), пункт 1 розділу II Рішення 371 таких етапів не містить;

- повідомлення про прийняття рішення про деномінацію акцій віднині не повинне друкуватися у місцевій пресі – лише у офіційному друкованому виданні; в той же час пунктом 1.2 Рішення 371 передбачено необхідність персонального повідомлення акціонерів про таке рішення протягом десяти робочих днів з дати його прийняття (Рішення 125 персонального повідомлення не передбачало).

Як і раніше, у Рішенні 371 чітко встановлено, що обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів (наприклад, консолідація із коефіцієнтом 1:10 може бути проведена тільки в тому разі, якщо кількість акцій у всіх акціонерів кратна десяти).

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2012 N 371

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua