Get Adobe Flash player
UkrainianEnglish

Затверджено порядок «запізнілої» дематеріалізації

 18.03.2014 року вступило в силу Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) № 47 від 22.01.2014 року «Про затвердження Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі» (далі - «Рішення»).

Слід зазначити, що згідно з нормами чинного законодавства України всі емітенти цінних паперів повинні були у встановлений строк (який вже збіг) привести форму випуску своїх цінних паперів у бездокументарну. На сьогодні емітенти емісійних цінних паперів (крім казначейських зобов'язань України) під час здійснення емісії цінних паперів може обрати лише бездокументарну форму існування таких цінних паперів.  

Проте не всі емітенти здійснили дематеріалізацію своїх цінних паперів відповідно до норм чинного законодавства, чим практично позбавили себе можливості здійснювати операції з цінними паперами.

 

Втім, навіть емітенти-порушники все ще мають можливість провести дематеріалізацію цінних паперів. Так, Рішенням НКЦПФР № 47 від 22.01.2014 року встановлено порядок дій емітента та професійних учасників депозитарної системи України щодо забезпечення існування у бездокументарній формі іменних цінних паперів, випуски яких не були переведені у таку форму в установленому законодавством порядку до набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України", а також порядок обслуговування в депозитарній системі рахунків у цінних паперах власників, відкритих емітентом у процесі дематеріалізації, у тому числі до набрання чинності Законом.

 

Емітент для забезпечення існування іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарній формі повинен з’ясувати, чи наявні документи системи реєстру у Центральному депозитарії цінних паперів чи іншій депозитарній установі. У випадку відсутності документів системи реєстру цього випуску у емітента, він повинен здійснити дії щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів цього випуску (реєстру власників іменних цінних паперів).

 

У випадку наявності документів системи реєстру емітент повинен здійснити такі дії:

 

1. прийняти уповноваженим органом емітента (виконавчим органом, наглядовою радою або загальними зборами) рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

 

До моменту прийняття такого рішення емітент повинен узгодити з уповноваженим органом депозитарної установи питання щодо надання нею послуг із забезпечення існування цінних паперів випуску у бездокументарній формі (переведення цінних паперів випуску у бездокументарну форму існування) та подальшого обслуговування рахунків у цінних паперах випуску на підставі договору;

 

2. не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття рішення опублікувати в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та місцевій газеті повідомлення про прийняття Рішення - таке повідомлення повинно бути оформлене відповідно до законодавчих вимог (реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах та інше);

 

3. не пізніше 5 робочих днів від дати прийняття Рішення звернутися до НКЦПФР для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі;

 

4. не пізніше 3 робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм (у разі відсутності такого) та договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з обраною ним депозитарною установою;

 

5. звернутись до Центрального депозитарію для відкриття рахунку у цінних паперах (у разі відсутності такого);

 

6. оформити та депонувати у Центральному депозитарії глобальний сертифікат випуску цінних паперів згідно з отриманим свідоцтвом про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі.

 

До того, як звернутися до Центрального депозитарію щодо депонування глобального сертифіката емітент повинен:

 

1) укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитарієм (у разі відсутності такого);

 

2) звернутись до Центрального депозитарію для відкриття рахунку у цінних паперах (у разі відсутності такого);

 

3) надати розпорядження про передання емітенту документів системи реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято Рішення;

 

4) укласти договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з визначеною ним депозитарною установою.

 

В результаті цих дій емітенту видають свідоцтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній формі. Впродовж 7 днів з отримання свідоцтва емітент оформлює глобальний сертифікат цього випуску та звертається до Центрального депозитарію з метою його депонування. Для цього надається пакет документів, вичерпний перелік яких передбачено у Рішенні.

 

Центральний депозитарій протягом 3 робочих днів на підставі документів здійснює депонування глобального сертифіката або відмовляє у прийманні розпорядження до виконання, у разі неналежного оформлення документів емітентом, про що надає обґрунтоване письмове пояснення. На виправлення помилок у емітента є лише 5 днів.

 

Після цього емітент отримує та передає депозитарній установі реєстр/копію реєстру власників іменних цінних паперів випуску, щодо якого прийнято рішення, та документів про існуючі обтяження цінних паперів цього випуску зобов'язаннями, та впродовж 3 днів з цієї дати надає Центральному депозитарію розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування.

 

З дати отримання повідомлення про завершення процедури переведення іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарну форму існування від Центрального депозитарію депозитарні установи мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами цього випуску. А отже емітенти, можуть здійснювати свою діяльність у повному обсязі.

 

Для забезпечення депозитарною установою, обраною емітентом, обліку прав на цінні папери випуску, який переводиться у бездокументарну форму існування, на рахунках у цінних паперах власників, емітент повинен укласти з цією депозитарною установою договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників. Договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників не укладається у разі, якщо емітент та обрана ним депозитарна установа є однією юридичною особою.

 

Таким чином, процедура переведення іменних цінних паперів у бездокументарну форму є дещо затяжною бюрократичною схемою, через котру необхідно пройти усім емітентам іменних цінних паперів, які досі не здійснили цей процес, адже інакше власники цінних паперів не зможуть розпоряджатися ними.

 

У разі ж невиконання вимог приписів даного Рішення та Закону, НКЦПФР можуть бути застосовані санкції в формі штрафів у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Після сплати штрафу та «приємного» спілкування з НКЦПФР емітентам врешті все одно доведеться дематеріалізувати цінні папери.

 

 
Learn moreServices
03150 Ukraine, Kiev, Yamskaya st., 72
phone:: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 fax: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua